Architectual institute in Prague

International private college with 3-year Bachelor's programme of Architecture and 2-year Master's programme of Architecture and Urbanism in English

ACADEMIC YEAR 2015/16 STARTS! 2015-09-29

The first day of academic year 2015/16 ARCHIP welcomed 30 new students of Bachelors and bright new Masters programme! We are looking forward to spend next 3 or 5 years together.

"DIFFERENT CITY EXPERIENCE 2015" WITH OUR STUDENTS´ MODELS! 2015-09-19

ARCHIP took a part on neiborhood street celebration on sunny Saturday afternoon. Students models were creatively upgraded by the yougest, future architects :-)

STUDY IN PRAGUE

Vltava River
Vltava Embankment
ARCHIP Studio Space
Construction Site Excursion

ARCHIP in erasmus+

The ERASMUS+ programme is an integral part of the European Lifelong Learning Programme, and its objective is to facilitate cooperation between individual universities; moreover, it provides a platform for further cooperation between universities and various other organisations and companies. 

THE ERASMUS PROGRAMME OFFERS ARCHIP STUDENTS THE FOLLOWING Two TYPES OF ACTIVITIES:

Study Stays - Study stays allow ARCHIP students to participate in academic activities at ARCHIP partner universities abroad for the duration of one or two semesters;

Internships – Internships offer ARCHIP students an opportunity to work for an international company, educational or research centre or any other qualified organisation for the duration of 3 to 12 months;

THE FOLLOWING COUNTRIES ARE PARTICIPATING IN THE LIFELONG LEARNING PROGRAMME:

28 EU Member States: 
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, and Sweden.

Member States of the European Free Trade Association, Member States of the European Economic Area: Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland 
Candidate countries: Turkey

CIEE GLOBAL ARCHITECTURE + DESIGN

A new CIEE Study Abroad programme for students from the U.S. is offered at ARCHIP since the 2013/2014 summer term. An interdisciplinary design studio is inspired by ONE Lab, New York.

The programme takes the form of a special AD studio – Future Cities Design Studio – focused on speculative architecture and town planning, based on digital technologies, unconventional materials and also a multi-professional design approach. Global A + D is composed of three courses:

  • Future Cities Design Studio
  • Future Cities Seminar
     
  • Workshop

For programme overview, requiremets, admissions and other details, please check the CIEE website: www.ciee.org/…ture-design/

More about ONE Lab and Terreform 1: www.onelab.org/

Studio project and 3D printing

Studio project – “Amphibious Landscapes”
3D printing
2014 Field trip
2014 Final presentation

GRANTOVÝ PROJEKT „UDRŽITELNÝ REGION. VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ REGIONÁLNÍ ROZVOJ"

ARCHIP realizuje grantový vzdělávací projekt (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Karlovarský kraj), zaměřený na pět klíčových oblastí pro udržitelný regionální rozvoj – z hlediska enviromentálního, ekonomického a sociálního. Projekt je financován z prostředků EU – číslo projektu CZ.1.07/3.2.12/05.0045.

Cílovou skupinou jsou odborníci ze soukromé sféry, ze samosprávných úřadů či spolků, věnující se široce chápanému regionálnímu rozvoji. Program probíhá od ledna 2015, ve formě workshopů s tématy:
 

  • Udržitelný urbanismus 

  • Udržitelná doprava 

  • Udržitelná krajina 

  • Udržitelný komunitní rozvoj 

  • Management území se zapojením veřejnosti a klíčových hráčů

Účastníci se mohou přihlásit do jednotlivých témat dle svého zájmu. Kromě samotné účasti na workshopu se projekt skládá ze samostudia v e-learningu a napsání a prezentace závěrečné práce. Úspěšní účastníci obdrží certifikát o absolvování programu.

 
PROMOTIONAL VIDEO
ARCHIP GRADUATION CEREMONY 2015

OUR PARTNERS

 
       

 

MEET US ON ...