Architectual institute in Prague

International private college with 3-year Bachelor's programme of Architecture and 2-year Master's programme of Architecture and Urbanism in English

APPLY FOR ACADEMIC YEAR 2015/16 NOW !

BACHELOR'S programme dead-line Septemer 04, 2015 (EU citizens)

MASTER'S programme deadline June 30, 2015 (non-EU citizens), August 31, 2015 (EU citizens) 

We will choose five students (3 from Czech Republic and 2 from the rest of the world) that will pay only 10% of the tuition fees during their 2 years of studies. This is your chance!

Students are automatically considered for a scholarship if they apply for 1st year of Master's Programme in Architecture and Urbanism for academic year 2015/2016.

If you have any questions, do not hesitate to contact us: info@archip.eu

BACHELOR'S FINAL CEREMONY AT VILLA PELLÉ! 2015-06-16

Thank you all, students, teachers and guests for coming to celebrate new 10 graduates of Bachelor's programme of Architecture! All the best in your future life!   

FINAL PRESENTATION! 2015-05-29

First and second year sudents have presented their Architectural Design projects dedicated to renovation and reclamation of Bubny Depot Hall. You are very welcome to see the results on exhibition at ARCHIP main studio space till Friday June 12, 2015! 

STUDY IN PRAGUE

Vltava River
Vltava Embankment
ARCHIP Studio Space
Construction Site Excursion

ARCHIP in erasmus+

The ERASMUS+ programme is an integral part of the European Lifelong Learning Programme, and its objective is to facilitate cooperation between individual universities; moreover, it provides a platform for further cooperation between universities and various other organisations and companies. 

THE ERASMUS PROGRAMME OFFERS ARCHIP STUDENTS THE FOLLOWING Two TYPES OF ACTIVITIES:

Study Stays - Study stays allow ARCHIP students to participate in academic activities at ARCHIP partner universities abroad for the duration of one or two semesters;

Internships – Internships offer ARCHIP students an opportunity to work for an international company, educational or research centre or any other qualified organisation for the duration of 3 to 12 months;

THE FOLLOWING COUNTRIES ARE PARTICIPATING IN THE LIFELONG LEARNING PROGRAMME:

28 EU Member States: 
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, and Sweden.

Member States of the European Free Trade Association, Member States of the European Economic Area: Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland 
Candidate countries: Turkey

CIEE GLOBAL ARCHITECTURE + DESIGN

A new CIEE Study Abroad programme for students from the U.S. is offered at ARCHIP since the 2013/2014 summer term. An interdisciplinary design studio is inspired by ONE Lab, New York.

The programme takes the form of a special AD studio – Future Cities Design Studio – focused on speculative architecture and town planning, based on digital technologies, unconventional materials and also a multi-professional design approach. Global A + D is composed of three courses:

  • Future Cities Design Studio
  • Future Cities Seminar
     
  • Workshop

For programme overview, requiremets, admissions and other details, please check the CIEE website: www.ciee.org/…ture-design/

More about ONE Lab and Terreform 1: www.onelab.org/

Studio project and 3D printing

Studio project – “Amphibious Landscapes”
3D printing
2014 Field trip
2014 Final presentation

GRANTOVÝ PROJEKT „UDRŽITELNÝ REGION. VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ REGIONÁLNÍ ROZVOJ"

ARCHIP realizuje grantový vzdělávací projekt (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Karlovarský kraj), zaměřený na pět klíčových oblastí pro udržitelný regionální rozvoj – z hlediska enviromentálního, ekonomického a sociálního. Projekt je financován z prostředků EU – číslo projektu CZ.1.07/3.2.12/05.0045.

Cílovou skupinou jsou odborníci ze soukromé sféry, ze samosprávných úřadů či spolků, věnující se široce chápanému regionálnímu rozvoji. Program probíhá od ledna 2015, ve formě workshopů s tématy:
 

  • Udržitelný urbanismus 

  • Udržitelná doprava 

  • Udržitelná krajina 

  • Udržitelný komunitní rozvoj 

  • Management území se zapojením veřejnosti a klíčových hráčů

Účastníci se mohou přihlásit do jednotlivých témat dle svého zájmu. Kromě samotné účasti na workshopu se projekt skládá ze samostudia v e-learningu a napsání a prezentace závěrečné práce. Úspěšní účastníci obdrží certifikát o absolvování programu.
 

Podmínkou účasti v pilotním programu je trvalé bydliště anebo sídlo zaměstnavatele na území Karlovarského kraje. Pro přihlášky a další informace se obracejte na jiri.simice@archip.eu nebo martin.vesely@archip.eu.

 
PROMOTIONAL VIDEO
ARCHIP GRADUATION CEREMONY 2015

OUR PARTNERS

 
       

 

MEET US ON ...