Architectual institute in Prague

Archive

  • A private international college of architecture
  • Situated in central Prague
2017-06-20 : GRADUATION CEREMONY!

Thank you all, students, former students, teachers and guests for coming to celebrate at villa Pellé new 11 graduates of Bachelor's programme of Architecture. All the best in your future life and see some of you at ARCHIP Master programme!   

2017-05-30 : WORKSHOP AND CONFERENCE 30/05-02/06/2017

Exploring the potential for inspiring contemporary interventions in historic contexts, to induce informed discussion on the new architectures of heritage, with focus on the Prague UNESCO World Heritage site. 

2017-05-23 : PROJECTS SUBMISSION TODAY!

Architectural design semestral project theme: school of architecture in Prague 7. Final presentations will take a place at ARCHIP on Thursday 25/05 from 12.00, Friday 26/05 from 14.00 and Monday 29/05 from 12.00!

GRANTOVÝ PROJEKT „UDRŽITELNÝ REGION. VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ REGIONÁLNÍ ROZVOJ"

ARCHIP realizuje grantový vzdělávací projekt (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Karlovarský kraj), zaměřený na pět klíčových oblastí pro udržitelný regionální rozvoj – z hlediska enviromentálního, ekonomického a sociálního. Projekt je financován z prostředků EU – číslo projektu CZ.1.07/3.2.12/05.0045.

Cílovou skupinou jsou odborníci ze soukromé sféry, ze samosprávných úřadů či spolků, věnující se široce chápanému regionálnímu rozvoji. Program probíhá od ledna 2015, ve formě workshopů s tématy:
 

  • Udržitelný urbanismus 

  • Udržitelná doprava 

  • Udržitelná krajina 

  • Udržitelný komunitní rozvoj 

  • Management území se zapojením veřejnosti a klíčových hráčů

Účastníci se mohou přihlásit do jednotlivých témat dle svého zájmu. Kromě samotné účasti na workshopu se projekt skládá ze samostudia v e-learningu a napsání a prezentace závěrečné práce. Úspěšní účastníci obdrží certifikát o absolvování programu.