CZ

Děkujeme za Váš zájem o studium na škole ARCHIP! Nově při přihlášce do magisterského programu můžete získat až 90% stipendium.

Stipendium může nyní získat každý student, který se přihlásí na magisterské studium (začátek září 2018) do 15. srpna 2018. Pro talentové stipendium jsou automaticky zvažováni všichni studenti, kteří se na studium magisterského programu (dvouleté studium zakončeno titulem ing. arch.) přihlásí. Stačí tedy standardně vyplnit přihlášku, přiložit portfolio a další dokumenty a do stanoveného termínu odeslat. Informace o přihláškách na magisterské studium naleznete zde.

V rámci programu na podporu domácích studentů architektury mohou všichni studenti s českým občanstvím či trvalým pobytem v ČR získat stipendium ve výši 90 % ročního školného. Ostatní studenti mohou získat stipendium až 50 %.

Pokud byste chtěli více informací o škole, stačí sjet dolů. V případě dotazů či nejasností prosím kontaktuje [email protected].
Na této adrese je také možnost domluvit si osobní prohlídku školy a setkání s pedagogy. Rádi vás na ARCHIPu uvidíme!

_____________________________________________________ 

 EN

We are thrilled that you are interested in ARCHIP! Now, let's talk about the MA scholarships.

Every student applying for a Master's programme at ARCHIP (enrolling September 2018) till 15th August 2018 may now receive a scholarship. All students applying to the Master's programme are automatically considered for the talent scholarship after submitting their application. Just submit your application including portfolio and other documents and wait for your results. You can find more information about the application for MA programme here.

We offer scholarships of up to 90% of the tuition fee as a part of our continuous mission to educate and nurture community of young Czech architects. In order to be eligible for this, you have to either be a Czech citizen or have a permanent residency in the Czech Republic. Other nationals are automatically considered for up to 50% scholarship. 

For more information about ARCHIP, please scroll down. In case you have any questions, please don't hesitate to contact us via [email protected]. You can also schedule a personal visit of the school's premises and meet the teachers. We will gladly welcome you at ARCHIP!  

Co dál?  /  What next? 

Upřednostňujete informace v češtině? Stáhněte si níže naši brožuru pro uchazeče o studium!

Prefer information in English? Learn more about ARCHIP through browsing our website:

–  read about our school,
find out where the campus is located,
see what's happening,
or check the overview of our MA programme.

ARCHIP brožura [CZ, pdf]

Stále si nejste jisti?  /  Still haven't decided? 

Třeba vám pomůže obrazový materiál! Podívejte se na video v angličtině, kde naši studenti hovoří o jednom z našich ateliérů
nebo se mrkněte na obrázky z našeho kampusu a každodenního živote ve škole!

What about getting some visual insight! Watch a video where our students talk about one of our studios
and browse pictures from our campus and ARCHIP's everyday life!