Wanna know more? — Chcete vědět víc? 

Download a small brochure below or check other parts of our website:
Read about our school, where it's at, how chill the life in Prague is, what's happening or check our BA and MA programmes.

Stáhněte si malou brožurku níže nebo se podívejte do různých koutů našich webových stránek:
Přečtěte si něco 
o naší škole, kde se nachází, jak se žije v Praze, co se zrovna děje, nebo omrkněte náš bakalářský a magisterský program.

 

Brochure in English [pdf]     Brožurka v češtině [pdf]